Användarcentrerad design

För att du som designer ska få en bättre förståelse för vilket innehåll som ska finnas på webbplatsen och vilka olika krav som ställs på gränssnittet, är det en god idé att att involvera användarna i utvecklingsprocessen. Man brukar då tala om användarcentrerad design (på engelska används ofta förkortningen UCD – User Centered Design).

Fördelar med att involvera användarna i utvecklingsprocessen kan vara

  • Ökad nytta – ju mer användbar/nyttig en produkt är desto större är lusten att använda den.
  • Ökad effektivitet – användarna kan arbeta på det sätt de föredrar och blir då mer effektiva i sitt arbete.
  • Förbättrad produktivitet – istället för att koncentrera sig på gränssnittet kan användaren fokusera på arbetet som ska göras.
  • Färre fel – genom att förstå hur användare tänker och handlar kan vi designa bättre gränssnitt och minska antalet fel som inträffar.
  • Minskad inlärningstid
  • Högre acceptans – användarna litar mer på ett system som de snabbt accepterar och tycker är roligt att använda.

Designprocessen är en iterativ (upprepande) process som enkelt kan förklaras med följande bild där användarna kan involveras i alla steg om man så vill.

Den iterativa designprocessen upptäcka-designa-testa.

  1. Upptäcka: Vad är målet med din webbplats? Vilken är din målgrupp? Vilka behov har användarna?
  2. Designa: Skapa och modifiera webbplatsens konceptuella och fysiska design.
  3. Testa/använda: Testa och utvärdera din design.

I en studie utförd av Jakob Nielsen 1993 kommer han fram till att man med användartester väsentligt kan förbättra ett gränssnitts användbarhet:

“Redesigning user interfaces on the basis of user testing can substantially improve usability. In four case studies, the median improvement in overall usability was 165% from the first to the last iteration, and the median improvement per iteration was 38%. Iterating through at least three versions of the interface is recommended, since some usability metrics may decrease in some versions if a redesign has focused on improving other parameters.”

(Artikeln som ursprungligen publicerades i IEEE Computer Vol. 26, No. 11 (November 1993), pp. 32-41 nås via http://www.nngroup.com/articles/iterative-design/.)

Designprocessen innebär stor kreativitet och problemlösning och är i de flesta fall unik. John Cato uttrycker sig på följande sätt i boken User-Centered Web Design (2001):

”It is a process which explores facts and feelings, identifies design objectives and goals, generates possible solutions, chooses a solution, creates a design, evaluates the design and repeats.”

Designprocessen handlar alltså om att göra ett gediget förarbete och utifrån detta generera flera lösningsförslag där ditt jobb som designer är att välja den lösning du tror är den rätta och utvärdera om så verkligen är fallet. Om det visar sig rätt går du vidare, annars provar du en ny idé.

Det är mycket ovanligt att få designen rätt första gången så designcykeln repeteras ofta, var inte förvånad om det blir tio gånger, där de första ”varven” oftast innebär att man tar fram skisser och enkla prototyper (pappersprototyper såväl som digitala prototyper), för att senare i utvecklingsprocessen innebära mer avancerade prototyper och fullt fungerande system. Det är endast genom att använda ett system som du vet om det fungerar eller inte. Försök inte att bygga hela sajten på en gång om du inte har ett stort utvecklingsteam. Koncentrera dig på någon/några delar av sajten åt gången. (I större team delar man de olika delarna mellan olika grupper och arbetar parallellt.)

Genom att exempelvis börja med en enkel skiss eller prototyp (exempelvis en pappersprototyp) kan du koncentrera dig på vad sajten ska innehålla, struktur, funktion och användbarhet. Efter hand som du upprepar processen kan du förfina designen och lägga till kod, grafik och andra detaljer för att i slutändan ha en så kallad high fidelity-prototyp som är ganska lik den slutliga produkten.

I filmen nedan samtalar Mårten Pettersson med interaktionsdesignern Britta Kilander om designprocessen och användningen av mock-up:er i olika faser av processen.

E-delegationen har utvecklat riktlinjer för hur man inom offentlig sektor bör arbeta med webbplatser. Här finns mycket matnyttig information som även beskriver ett användarcentrerat arbetssätt: http://webbriktlinjer.se/

/Jenny Folkesson